Privacyverklaring

Linux Hulp Breda neemt uw privacy serieus. Door u verstrekte gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om met u te communiceren en voor onze boekhouding. Volgens de AVG heeft u ten alle tijden recht om de door ons over u verzamelde persoonsgegevens in te zien en om correctie dan wel verwijdering te verzoeken. Wij zullen ten alle tijden aan een dergelijk verzoek onze medewerking verlenen.

Let wel, in verband met de fiscale administratieplicht, wij genoodzaakt zijn om facturen aan klanten enkele jaren te bewaren. Overige gegevens zullen wij hooguit een jaar bewaren.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor statistieken om de website te verbeteren. Wij zullen geen profielen opstellen of uw gegevens aan derden verstrekken.